Châu Nhũ Trắng

Kích thước: 60 ly

Màu sắc: Trắng Nhũ

Hotline: 08292.77799 - 0977.201.999