Châu Kim Tuyến Đỏ

Kích thước: 80 ly

Màu sắc: Đỏ, Hồng

Hotline: 08292.77799 - 0977.201.999