Châu Khảm Đá

Kích thước: 80 ly và 100 ly

Số lượng: 3 quả/ hộp

Hotline: 08292.77799 - 0977.201.999