Cây thông đầu tròn màu xanh 2 in cao 4.5m

Là dòng thông giá rẻ nhất, lá xanh, cây dáng gầy. Cây thông xanh này phù hợp cho quĩ ngân sách tiết kiệm.

  • Có các độ cao: 3m, 3.6m, 4.5m

Giá theo độ cao (Chọn độ cao để có giá sản phẩm)

4.850.000

Cho phép đặt hàng trước

Hotline: 08292.77799 - 0977.201.999