Cây thông 3 loại lá gắn trái thông kim tuyến cao 4.5m

  • Có các độ cao:  3.6m, 4.5m.

6.450.000

Hotline: 08292.77799 - 0977.201.999