Cây thông đầu tròn màu xanh 2 in

  • Có các độ cao: 1.2m, 1.5m, 2m, 2.4m, 3m, 3.6m, 4.5m

Giá theo độ cao (Chọn độ cao để có giá sản phẩm)

230.0002.670.000

Hotline: 08292.77799 - 0977.201.999