Cây thông A6 cước nở hoa gắn trái đỏ và trái thông


 

Giá theo độ cao (Chọn độ cao để có giá sản phẩm)

1.250.0004.150.000

Hotline: 08292.77799 - 0977.201.999