Cây thông 3 loại lá gắn trái thông lăn kim tuyến

  • Có các độ cao: 90cm,1m2,1m5, 2m, 2m4, 3m, 3m6, 4m5.

 

Giá theo độ cao (Chọn độ cao để có giá sản phẩm)

320.0002.750.000

Hotline: 08292.77799 - 0977.201.999