Hoa trạng nguyên phủ tuyết

Màu sắc: Đỏ

Đặc điểm:

  • Cánh phủ tuyết đỏ
  • Nhụy trắng

Hotline: 08292.77799 - 0977.201.999