Cây thông cước đầu vàng gắn trái đỏ

  • Là dòng thông cước cao cấp dáng đẹp nhất
  • Có các độ cao: 1,5m, 2m, 2,4m, 3m

 

Giá theo độ cao (Chọn độ cao để có giá sản phẩm)

980.0004.350.000

Hotline: 08292.77799 - 0977.201.999