Cây thông noel cao cấp cước màu đỏ phủ tuyết

  • Có các độ cao: 1m5, 1m8, 2m1, 2m4 
  • Dòng thông cước đỏ phủ tuyết này hơi kén chỗ trang trí nên quí khách cân nhắc.

Giá theo độ cao (Chọn độ cao để có giá sản phẩm)

Hotline: 08292.77799 - 0977.201.999